Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

2241 8f42
Reposted fromkattrina kattrina
la-lu
Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd. 
— Wyśnione miłości
Find me now. Before someone else does.
Haruki Murakami, “1Q84″ (via misswallflower)
Reposted fromLittleJack LittleJack viakattrina kattrina
la-lu
5783 dcf9
Reposted fromkotowate kotowate viakattrina kattrina
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viaswallowbirds swallowbirds
la-lu
0398 8b7f
Reposted fromministerium ministerium viaswallowbirds swallowbirds
la-lu
Więc dlatego wszyscy przegramy; dlatego, że przechodziliśmy obojętnie obok czegoś, kiedy powinniśmy pozostać; i dobrze, że nam to nie będzie wybaczone.
— Hłasko
Reposted fromunr-eal unr-eal
la-lu
1102 ae6f
Reposted fromunr-eal unr-eal
la-lu
Najbardziej odczujesz brak jakiejś osoby, kiedy będziesz siedział obok niej i będziesz wiedział, że ona nigdy nie będzie twoja.
— G.G. Márquez
Reposted fromunr-eal unr-eal
la-lu
3606 7a11 500
Reposted fromunr-eal unr-eal
la-lu
Zmieniałam się dla Ciebie. (...) Gdzieś w środku malowałam się na jasno.
— Żulczyk
Reposted fromunr-eal unr-eal
la-lu
Minęło wiele miesięcy,  ale mnie nic nie minęło. 
— Edward Stachura
Reposted fromunr-eal unr-eal
la-lu
2725 1766
Reposted fromunr-eal unr-eal
la-lu
la-lu
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal vialaparisienne laparisienne

February 24 2017

la-lu
la-lu
6369 4d58
Reposted frommslexi mslexi vialaparisienne laparisienne

February 23 2017

la-lu
7617 7c93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
la-lu
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viadusz dusz
la-lu
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl