Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

la-lu
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viarudaizia rudaizia
la-lu
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)

October 31 2018

la-lu
4375 e236
Reposted fromscorpix scorpix viaiammistake iammistake

October 28 2018

la-lu
3120 7ead 500
Łubin. Jak w ogródkach z dzieciństwa. 

October 22 2018

la-lu
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoppyseed poppyseed
la-lu
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"

October 04 2018

la-lu

October 03 2018

la-lu
7837 78c6
Reposted fromolbaria olbaria viarabarbarowy rabarbarowy
la-lu
la-lu
la-lu
4881 a2de
Reposted fromshakeme shakeme viarabarbarowy rabarbarowy
2948 d7d2
Reposted fromSkydelan Skydelan viarabarbarowy rabarbarowy
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viarabarbarowy rabarbarowy
la-lu
Reposted fromdreamadream dreamadream viarabarbarowy rabarbarowy
la-lu
1209 b356 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarabarbarowy rabarbarowy
la-lu
6331 04aa 500
Reposted frompulperybka pulperybka viarabarbarowy rabarbarowy
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viarabarbarowy rabarbarowy
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi vialaters laters
la-lu
6750 1009
Reposted frompulperybka pulperybka viarabarbarowy rabarbarowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl