Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

la-lu
1694 3c63
Reposted fromkarahippie karahippie viaSTYLTE STYLTE
la-lu
6565 d48c

August 21 2017

la-lu
Reposted fromshakeme shakeme
la-lu

August 18 2017

la-lu
2568 7138
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra
la-lu
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakeeplooking keeplooking

August 16 2017

la-lu
5497 8c6a
Reposted fromretro-girl retro-girl viacocaineblues cocaineblues

August 14 2017

la-lu

August 10 2017

la-lu
7349 5bef
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
la-lu
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss

August 08 2017

8336 af4f 500
la-lu
Data straciła ważność, tak po trochu każdego dnia tęskni się do kogoś. To nieprzewidywalne. Na przykład robisz sobie śniadanie i w Twojej głowie tworzy się nagły przebłysk, kiedy ta osoba robiła dla Ciebie posiłek. Kładziesz się późną porą i znów masz przebłysk, kiedy to ta osoba leżała obok Ciebie z dłońmi na Twoich biodrach i obojczykiem przy Twoich ustach. Kiedy skręcasz jointa i masz przebłysk, kiedy z osobą latałeś wysoko po zielonej chmurze. Kiedy włączają Ci się utwory na składance, które kojarzą się tylko i wyłącznie z osobą. Kiedy usłyszysz gdzieś z oddali śmiech, i jest to śmiech podobny do śmiechu tej osoby. A najgorsze są momenty, kiedy idziesz ulicami swojego miasta i po prostu poczujesz zapach tej osoby, tak żywy i intensywny jakby była obok. Wiesz, jak trudno jest tęsknić i co gorsza nie umieć sobie poradzić z tą tęsknotą? Bo tej osoby już nie ma i nic jej nie przywróci, oprócz tych przebłysków w głowie, ale to sprawia, że się smucę, cierpię i się zamykam. Choć mimo tego całego bólu, kurewsko tęskno mi do tych przeplatanych szczęściem chwil. Te wspomnienia raz po raz odżywają w najmniej spodziewanych momentach, i to mnie całkowicie rujnuje. Jak wspominałam, najgorzej jest czuć Cię obok, mimo Twej nieobecności.
"Zawsze będę Cię mieć w sercu, mała", to nie straciło ważności, pamiętam.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

August 07 2017

la-lu
1791 6058 500
la-lu
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
la-lu
6296 b2ad
la-lu
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viatakemetoheaven takemetoheaven
8747 432a 500
la-lu
8995 2b3c
la-lu
9231 4e6f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl