Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

2872 cce8 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viajeannes jeannes
la-lu
8759 bd5c
Reposted frometernaljourney eternaljourney viajeannes jeannes
la-lu
7221 e58f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajeannes jeannes
la-lu
la-lu
4030 7b99
Reposted frompatronus patronus viajeannes jeannes
la-lu

April 24 2017

1527 b5a4
Reposted fromerial erial viaPoranny Poranny
la-lu
8849 2e7f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
la-lu
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki.
Reposted fromplayinglove playinglove viaSkydelan Skydelan

April 20 2017

3014 bba3 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viasameshit sameshit
2078 ae65

April 19 2017

la-lu
1483 8010
la-lu
3335 52d3

April 14 2017

la-lu
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
Reposted from1923 1923 viacharlieainthome charlieainthome
la-lu
4392 ba36 500
Reposted bymyminds12czerwcamy-lifejoannnanovocainemystupidhead
la-lu
Wpatrujemy się w martwe gwiazdy.
Reposted fromMartwa13 Martwa13 viabrzask brzask

April 13 2017

la-lu
8248 9e64
Reposted frommartynkowa martynkowa viaflachsen flachsen
la-lu
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die vialittlefool littlefool
la-lu
9525 1a2c
Reposted fromNajada Najada vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl