Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

la-lu
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina

December 05 2017

1330 05f0
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
la-lu
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaunmadebeds unmadebeds

December 04 2017

2271 961c
Reposted fromsexygoodies sexygoodies vialoveandsex loveandsex
5576 1506
Reposted fromsexygoodies sexygoodies vialoveandsex loveandsex

December 02 2017

la-lu
la-lu
Ta-ku - Love Again feat. JMSN & Sango
Reposted fromintotheblack intotheblack

December 01 2017

la-lu

November 28 2017

la-lu
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.

November 27 2017

la-lu

November 23 2017

1616 28f1 500

November 22 2017

la-lu
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost vialaparisienne laparisienne
la-lu
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie viajointskurwysyn jointskurwysyn
6437 04f2 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 21 2017

la-lu

November 19 2017

la-lu
W środku rozchodziłby się zapach cynamonu, goździków, imbiru i miłości, choć ta ma specyficzny zapach. Kiedy jest się niemowlakiem, to pachnie jak skóra mamy. Kiedy stajesz się nastolatkiem, pachnie wanilią tak słodką, jak słodko smakują pierwsze młodzieńcze pocałunki. - A kiedy jest się dorosłym? Jak wtedy pachnie miłość? - zapytałam z prawdziwym zaciekawieniem. - Bezpieczeństwem. A kiedy człowiek staje się stary, miłość pachnie wspomnieniami.
— Anna Dąbrowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakeeplooking keeplooking
la-lu
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapomruki pomruki
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viawiksz wiksz
la-lu
Czuł ją ciągle przy sobie; aż po czubki włosów wypełniony był owym dziwnym, cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo czekało się przez tysiące chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało się wszystko.
— M. Hłasko
Reposted fromumorusana umorusana viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl