Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

la-lu
3175 8f40
Reposted fromoblivious oblivious viatobecontinued tobecontinued
8252 cdaa
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds

May 22 2017

la-lu
2976 b967
Reposted fromlaters laters
la-lu
6835 63c9
Reposted fromlaters laters
la-lu
2967 8166
Reposted fromlaters laters viaSkydelan Skydelan
la-lu

May 21 2017

la-lu
1182 c394
Reposted fromiamstrong iamstrong viaPandaAttack PandaAttack
la-lu
5536 b60b 500
Reposted frompierdolony pierdolony viahaszraa haszraa
8781 8337

dudewonder:

beautyisnull:

Beauty In Drugs.

Then I don’t do any drugs

Reposted fromfurore furore viahaszraa haszraa
la-lu
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viatalarcio talarcio

May 19 2017

la-lu
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn via12czerwca 12czerwca
la-lu
la-lu
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
la-lu
Tęskniłem za nią po prostu. Bez niej nic nie smakowało tak samo dobrze jak z nią.
— Jay Crownover
la-lu

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

la-lu
9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viamslexi mslexi

May 16 2017

la-lu
7983 9c73
la-lu
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatimetobegin timetobegin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl