Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

la-lu
la-lu
odkąd pamiętam  chcę Cię zapomnieć
— serce ma swoją pamięć
Reposted fromeazyi eazyi vialaparisienne laparisienne

September 19 2018

la-lu
Reposted fromgarstki garstki viamy-life my-life
la-lu
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamy-life my-life
la-lu
la-lu
la-lu
la-lu
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak vialottibluebell lottibluebell

September 11 2018

la-lu
2005 5003 500
Reposted fromrol rol viaSkydelan Skydelan

July 13 2018

la-lu
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viakeithpeligro keithpeligro
la-lu
4704 e80e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakeithpeligro keithpeligro
la-lu
Reposted fromshakeme shakeme viakeithpeligro keithpeligro
la-lu

July 10 2018

la-lu
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaiammistake iammistake

July 04 2018

la-lu

June 30 2018

la-lu
2164 daa1

June 28 2018

8812 1911 500
Reposted fromerial erial vialaparisienne laparisienne
la-lu
la-lu
I exist in two places.
Here, and where you are.
— Margaret Atwood
Reposted fromumorusana umorusana vialaparisienne laparisienne

June 26 2018

la-lu
Kochając jedną osobę, kocha się cały świat, a nienawidząc jej, nieniawidzi się też wszystkiego wokół, a także samego siebie.
— Dekalog Antoniego Kępińskiego
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl