Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

la-lu
2150 ddba 500
Reposted fromfine-arts fine-arts viayouaresonaive youaresonaive

May 16 2019

la-lu

Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk. 

— Jakub Żulczyk

May 15 2019

la-lu
la-lu
1521 ea94 500
Reposted fromfakinszit fakinszit vialottibluebell lottibluebell
la-lu
1347 0908 500
Reposted frommoai moai viabeattman beattman
la-lu
1344 56eb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawiksz wiksz
la-lu
5010 fb75 500
Reposted fromuoun uoun viawishyouwerehere wishyouwerehere
la-lu
5440 209c

May 10 2019

la-lu
Unexpressed emotions will never die. They are buried alive and they will come forth, later, in uglier ways.
— Sigmund Freud

May 09 2019

la-lu
6532 2ba0 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via12czerwca 12czerwca
la-lu
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viayouaresonaive youaresonaive
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viaoxygenium oxygenium

May 08 2019

la-lu
Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenia, do których wstyd się nieomal przyznać.
— "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viapomruki pomruki
la-lu
la-lu
Nie po to mam serce, żeby mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viasexlovenmagic sexlovenmagic

May 01 2019

la-lu
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK

March 11 2019

la-lu
4582 3a82 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina

March 10 2019

la-lu
1117 3473
Reposted fromseaweed seaweed viawiksz wiksz
la-lu

Reposted fromdreamadream dreamadream viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl