Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

la-lu
4704 e80e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakeithpeligro keithpeligro
la-lu
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viakeithpeligro keithpeligro
la-lu
4704 e80e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakeithpeligro keithpeligro
la-lu
Reposted fromshakeme shakeme viakeithpeligro keithpeligro
la-lu

July 10 2018

la-lu
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaiammistake iammistake

July 04 2018

la-lu

June 30 2018

la-lu
2164 daa1

June 28 2018

8812 1911 500
Reposted fromerial erial vialaparisienne laparisienne
la-lu
la-lu
I exist in two places.
Here, and where you are.
— Margaret Atwood
Reposted fromumorusana umorusana vialaparisienne laparisienne

June 26 2018

la-lu
Kochając jedną osobę, kocha się cały świat, a nienawidząc jej, nieniawidzi się też wszystkiego wokół, a także samego siebie.
— Dekalog Antoniego Kępińskiego
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viajstrbl jstrbl

June 19 2018

la-lu
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaou ou

June 08 2018

la-lu
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald

June 06 2018

la-lu
la-lu

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre via4777727772 4777727772
la-lu

June 04 2018

la-lu
Reposted fromlifeless lifeless viamaybeyou maybeyou
la-lu
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viawszystkodupa wszystkodupa
la-lu
nie było warto, czy nie skorzystałeś?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl