Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

2869 8903
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viasouporn souporn
la-lu

March 23 2017

la-lu
7221 e58f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
la-lu
1040 79d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
la-lu
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viagwiazdeczka gwiazdeczka
la-lu
Bycie kobietą jest trudne. Jak wiele osób już pisało, jesteśmy emocjami. Do tego stopnia, że czasem, zdając sobie sprawę z własnego irracjonalnego zachowania, w odpowiedzi na otaczającą nas rzeczywistość postanawiamy wybuchnąć płaczem. Można i tak. Można też cały dzień leżeć i się załamać, chociaż wie się, że powody są irracjonalne. Można łkać nad losem postaci z książki czy serialu, mając pełną świadomość, że nie istnieją. Można być wredną, chociaż wcale się nie chce, ale nie chce się też być "za dobra" (ach, to znienawidzone przez wszystkich stwierdzenie, tak często pojawiające się w naszych głowach)...  Albo można wziąć się w garść, spalić ciastka i kupić gotowe w Tesco, jak na silną i niezależną kobietę przystało. Można też zrobić to wszystko na raz. I tydzień później śmiać się z siebie.
http://czterywiekipozniej.blogspot.com/2017/03/koniec-swiata-i-przypalone-ciasteczka.html
la-lu
Szczęśliwa para: on robi to, co ona chce, i ona robi to, co ona chce.
— Peter Altenberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
la-lu
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
la-lu
Reposted fromqb qb vialaparisienne laparisienne

March 22 2017

la-lu
la-lu
la-lu
2537 2afa
Reposted fromheroes heroes viamy-life my-life
la-lu
x
Reposted fromweheartit weheartit viawisniowysad wisniowysad
la-lu
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaSkydelan Skydelan
la-lu
5440 209c
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamy-life my-life
7103 faf7 500
Reposted fromnudes nudes
la-lu
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl