Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

la-lu
4582 3a82 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakoralina koralina

March 10 2019

la-lu
1117 3473
Reposted fromseaweed seaweed viawiksz wiksz
la-lu

Reposted fromdreamadream dreamadream viacotarsky cotarsky
la-lu
Ludzie nie czytają książek do końca, nie zmywają talerzy po obiedzie, nie rozwieszają mokrych ręczników, przed pójściem spać nie składają ubrań, okna myją raz do roku, odkurzają raz w miesiącu, oglądają zagraniczne filmy z polskimi napisami i wierzą, że nauczą się obcych języków, śpią do 11:00 a.m., potrafią nie wychodzić przez dwa dni pod rząd z domu, wierzą we wszystkie depresje i reklamy, nie są w stanie wymienić prostopadłych i równoległych ulic do ich ulicy, nie potrafią ani znaleźć pracy, ani jej rzucić, w głowie mają wytatuowane ,,nie wiem'' i nic z tym nie robią.
I ci ludzie chcą być szczęśliwi... ja pierdolę. 
— niewiemchybanena.soup.
la-lu
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarrives arrives
la-lu
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
la-lu
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
la-lu
Reposted fromsilence89 silence89 viaarrives arrives
la-lu
Reposted frombluuu bluuu viaarrives arrives

March 09 2019

la-lu
Ręce mam teraz bardziej spokojne,
do miasta już tak się nie rwę.
Wciąż lubię wiatr i trochę czytam.
Jestem wciąż niejasna, niesyta.
— Osiecka
Reposted frommathema mathema viapelagiagrace pelagiagrace
la-lu
2174 4c7f 500

polish-vintage:

28th april 1970, Warsaw, Polish girls are preparing huge flowers for International workers’ day celebrations.

Reposted fromLittleJack LittleJack viapelagiagrace pelagiagrace
la-lu
la-lu
4268 2edf 500
ul. Karmelicka
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoolong toolong
la-lu
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaEtien Etien
9800 5ceb 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaEtien Etien
la-lu

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort viaEtien Etien
la-lu

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy vialaparisienne laparisienne
la-lu
2213 b477
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne
la-lu
7842 e75e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl