Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2020

la-lu
6244 f7e4
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
la-lu
6513 da05 500
Sponsored post
soup-sponsored
la-lu
8814 9d3a 500
Reposted frompiehus piehus viarabarbarowy rabarbarowy
la-lu
8233 bd77
Reposted from0 0 viadoubleespresso doubleespresso
la-lu
Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants
la-lu
2853 1b9c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaflesz flesz
la-lu
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell

June 11 2020

la-lu
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
la-lu
0577 b599
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczarnemajtki czarnemajtki

May 30 2020

la-lu
Aby dwie osoby potrafiły ze sobą przetrwać życie, potrzebna jest szczerość, sztuka kompromisu, zaufanie. I poczucie humoru. To bardzo ważne, by umieć się razem śmiać. Gdy ludzie tego nie potrafią, są zagubieni.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted frommaybeyou maybeyou viaEtien Etien
la-lu
9362 4177
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek vialottibluebell lottibluebell

May 07 2020

la-lu
5188 94a2 500
Reposted fromslodziak slodziak
la-lu
2999 0afa 500
Reposted fromlaters laters viapannakies pannakies
la-lu

 

Masz coś w sobie, co nie pozwala mi Cię skreślić,
chodź dziś myślę o Tobie tylko w czasie przeszłym.

— a o przeszłości powinno się zapomnieć.

May 04 2020

la-lu
7117 7769 500
Gdynia, 1995
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viailovegreen ilovegreen
la-lu

April 30 2020

la-lu
O młodości: 
W tym wieku może się wielu rzeczy nie rozumie, za to czuje się głębiej, niżby się rozumiało. 
— wiesław myśliwski
Reposted fromjustblog justblog viaszarakoszula szarakoszula

March 30 2020

la-lu
la-lu
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique via12czerwca 12czerwca
la-lu
9992 4d14 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamy-life my-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...