Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2020

la-lu
la-lu
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique via12czerwca 12czerwca
la-lu
9992 4d14 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamy-life my-life

March 29 2020

la-lu

Wszyscy ciągle tracimy różne ważne dla nas rzeczy. Ważne okazje, możliwości, doznajemy uczuć, których nie da się odwrócić. Na tym między innymi polega znaczenie życia. Lecz w naszych głowach, przypuszczam, że to jest w naszych głowach, znajduje się niewielki pokój do gromadzenia takich rzeczy jako wspomnień. Na pewno wygląda jak pokój z księgozbiorem tej biblioteki. I żeby dokładnie poznać stan własnego serca, musimy ciągle katalogować zbiory w tym pokoju. (...) Innymi słowy, będziesz wiecznie żył we własnej bibliotece.

— Haruki Murakami "Kafka nad morzem"
la-lu
ja wiem
to skomplikowane

i aż mi głupio przyznać
że po tak długim czasie
nadal o tobie
myślę

chciałbym zadzwonić
usłyszeć twój głos

ale prawdę mówiąc
nawet nie wiem
co miałbym ci powiedzieć
— Marta Masłyk

March 08 2020

la-lu
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viamelodyjna melodyjna

March 30 2020

la-lu
la-lu
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique via12czerwca 12czerwca
la-lu
9992 4d14 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamy-life my-life

March 29 2020

la-lu

Wszyscy ciągle tracimy różne ważne dla nas rzeczy. Ważne okazje, możliwości, doznajemy uczuć, których nie da się odwrócić. Na tym między innymi polega znaczenie życia. Lecz w naszych głowach, przypuszczam, że to jest w naszych głowach, znajduje się niewielki pokój do gromadzenia takich rzeczy jako wspomnień. Na pewno wygląda jak pokój z księgozbiorem tej biblioteki. I żeby dokładnie poznać stan własnego serca, musimy ciągle katalogować zbiory w tym pokoju. (...) Innymi słowy, będziesz wiecznie żył we własnej bibliotece.

— Haruki Murakami "Kafka nad morzem"
la-lu
ja wiem
to skomplikowane

i aż mi głupio przyznać
że po tak długim czasie
nadal o tobie
myślę

chciałbym zadzwonić
usłyszeć twój głos

ale prawdę mówiąc
nawet nie wiem
co miałbym ci powiedzieć
— Marta Masłyk

March 30 2020

la-lu
la-lu
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique via12czerwca 12czerwca
la-lu
9992 4d14 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamy-life my-life

March 29 2020

la-lu

Wszyscy ciągle tracimy różne ważne dla nas rzeczy. Ważne okazje, możliwości, doznajemy uczuć, których nie da się odwrócić. Na tym między innymi polega znaczenie życia. Lecz w naszych głowach, przypuszczam, że to jest w naszych głowach, znajduje się niewielki pokój do gromadzenia takich rzeczy jako wspomnień. Na pewno wygląda jak pokój z księgozbiorem tej biblioteki. I żeby dokładnie poznać stan własnego serca, musimy ciągle katalogować zbiory w tym pokoju. (...) Innymi słowy, będziesz wiecznie żył we własnej bibliotece.

— Haruki Murakami "Kafka nad morzem"

March 30 2020

la-lu
la-lu
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique via12czerwca 12czerwca
la-lu
9992 4d14 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamy-life my-life
la-lu
la-lu
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl